OVER FAMILIEOPSTELLINGEN

Een familieopstelling geeft zicht op de dieperliggende oorzaak van datgene waar je tegenaan loopt in je leven. Tevens wordt glashelder wat ervoor nodig is om daar los van te komen

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING?

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van jouw familiesysteem en maakt zichtbaar hoe je je daar in de diepte toe verhoudt. Jouw echte familieleden zijn daar niet bij aanwezig.
 

In een Workshop familieopstellingen worden de opgestelde personen gerepresenteerd door mensen die zich daarvoor beschikbaar stellen. Deze representanten stellen zich op vanuit een innerlijke beweging en geven daarmee een beeld weer van jouw familiesysteem.   

Bij Individuele sessies wordt voor het opstellen van personen gebruik gemaakt van poppetjes of vloerankers, of wordt gewerkt d.m.v. van visualisatie. 


 

Word je bewust van de plek in je familiesysteem waar jij het meest in je kracht staat en in staat bent het leven vorm te geven in overeenstemming met wie jij ten diepste bent

WAAROM EEN FAMILIEOPSTELLING?

Wanneer jouw ontwikkeling op bepaalde terreinen stagneert en bepaalde situaties, gevoelens of triggers zich steeds herhalen, dan biedt een familieopstelling inzicht in wat daar (onderbewust) aan ten grondslag ligt. Die bewustwording zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Het maakt de weg vrij voor verdere groei en ontwikkeling. Familieopstellingen brengen ook systemische verbanden achter fysieke klachten in beeld.
 

Patronen

Ieder mens maakt deel uit van het familiesysteem waar hij uit voortkomt en heeft daarin een juiste plek. Onverwerkte gebeurtenissen uit de familiegeschiedenis of het eigen leven die hun plek niet toebedeeld krijgen, vinden een plek in de onderstroom van het systeem. Hoewel onzichtbaar oefent het vanuit de onderstroom grote invloed uit. Met name kinderen reageren daar (volledig onbewust) op. In een onbewuste poging het evenwicht te herstellen neemt het kind een plek in het systeem in die belastend voor hem is. Het kind komt daarbij in (gedrags-)patronen terecht die hem in de loop van zijn leven belemmeren. 

Inzicht

Een opstelling bij Puur geeft inzicht in hoe je je innerlijk verhoudt tot je familiesysteem en op welke plek je hebt ingenomen. Het wordt je duidelijk in welke (belastende) dynamiek je vastzit en wat ervoor nodig is om daar uit te stappen, zodat je het jezelf goed kunt laten gaan. Het mooie is fat tegelijkertijd het systeem in een meer natuurlijke staat van balans komt wat weer doorwerkt op andere leden (zoals bijvoorbeeld je kinderen)

De kracht van jouw plek

Op jouw juiste plek in je familiesysteem sta je stevig geworteld en ben je in staat je te verbinden met jezelf en de ander. Op die plek is voor jou de meeste kracht en ruimte voor groei, levenslust en ontwikkeling beschikbaar. Het is de plek waar het ‘stroomt’ en het leven zich moeitelozer ontvouwt. Op die plek is de weg vrij om je te ontwikkelen in overeenstemming met wie je ten diepste bent. Veel mensen staan niet op de juiste plek. Dat maakt het leven voor hen moeizamer. Het goede nieuws is dat de juiste plek voor jou ten alle tijd beschikbaar is en je die plek ten alle tijde in kunt nemen, ongeacht de onbalans in het systeem. Essentieel is dat je kennis hebt wat de juiste plek voor jou is, zodat je die bewust kunt gaan innemen.

Het innemen van jouw plek

De eerste stap is inzicht verwerven op welke plek je terecht bent gekomen. Een opstelling laat dat glashelder zien. Vervolgens begeleid ik je tijdens de opstelling naar de juiste plek. Ik doe dat aan de hand van interventies en in afstemming met jou en het systeem. Dat maakt je bewust van welke innerlijke beweging je dient te maken om jouw plek helemaal in te nemen. Het proces van die die plek innemen neemt zijn eigen tijd. Wanneer je eenmaal weet waar jouw plek is, kun je die plek bewust gaan innemen. Indien gewenst begeleid ik je na de opstelling verder in het maken van die krachtige beweging. 

Representanten

Voor representanten en andere aanwezigen is het bijwonen van een familieopstelling bijzonder waardevol. Aangezien we allemaal min of meer dezelfde thema’s hebben kan de opstelling van een ander je diep raken en in verbinding brengen met onverwerkte gebeurtenissen uit je eigen leven of jouw familiegeschiedenis waar je misschien geen weet van hebt, maar die wel degelijk invloed op je hebben. Door opstellingen bij te wonen kan zo een aanzet zijn tot het maken van een helende en bevrijdende beweging.

Op een diep onbewust niveau ben je met je familie verbonden, ook als je je familie niet kent

   

Voor wie? 

Een familieopstelling geeft bevrijdende en verhelderende inzichten aan een ieder die ergens in vastloopt of terugkerende patronen in het leven ervaart. Onderstaand vind je veelvoorkomende thema’s waarbij een opstelling helpend kan zijn: 
 

Veelvoorkomende thema’s

 • Jezelf geen ontspanning gunnen
 • Een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je niet kunnen verbinden
 • Geen grenzen kunnen stellen
 • Je niet gezien voelen / behoefte aan erkenning
 • Vastzitten in belemmerende patronen
 • Je draai niet kunnen vinden in het leven
 • Rusteloosheid
 • Zelfondermijnend gedrag
 • Chronische fysieke klachten
 • Geen autoriteit kunnen verdragen
 • Geen (emtioneel beschikbare) partner kunnen vinden
 • Niet voor jezelf kunnen kiezen
 • Dingen niet afmaken
 • Zelf-saboterend gedrag
 • Relaties die keer op keer stuklopen
 • Problemen in de relatie met je partner
 • Moeilijke relatie met je ouder
 • Moeilijke relatie met je broers en/of zussen
 • Familieconflicten
 • Zelfondermijnend gedrag
 • Sterke gevoelens van depressie, schuld, angst, agressie of verdriet
 • Je buitengesloten voelen
 • Niet in verbinding zijn met je lichaam
 • Verslavingsgevoelig
 • Geen bevrediging vinden in werk
 • Problemen op het werk
 • Spanningen binnen een samengesteld gezin
 • Moeilijk loskomen van een overleden persoon
 • Terugkerende situaties in je leven
 • (Vage) fysieke klachten, (chronische) ziektes, vermoeidheid
 • Diep gevoel van eenzaamheid
 • Trek naar de dood
 • Zorgen over (gedrag van) je kind
 
 

Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het niet veranderd? Meld je aan voor een familieopstelling en krijg een geheel andere kijk op de zaak!

OVER HET FAMILIESYSTEEM

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier aan voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Zonder dat jij je daar misschien bewust van bent hebben deze mensen en hun levens iets in jou achtergelaten. En dat kan bekrachtigend, maar ook belastend zijn.
 

Wie horen erbij?

Je familiesysteem bestaat uit alle bovengenoemde mensen. Ook je (klein-)kinderen, ongeboren kinderen en mensen van buiten de familie die door een traumatische gebeurtenis onderdeel zijn geworden van het systeem horen erbij. Een ieder die eenmaal bij de familie hoort zal er altijd onderdeel van blijven uitmaken en kan onmogelijk worden buitengesloten, ongeacht wat zich heeft voorgevallen. Daarbij maakt het niet uit of iemand nog leeft of niet. 

Onverwerkte gebeurtenissen

Onverwerkte gebeurtenissen (trauma’s) zoals oorlog, misbruik, uitbuiting, criminaliteit, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdig overlijden van familieleden, echtscheidingen, enz verstoren de natuurlijke balans in het systeem. Als gevolg ontstaat er een onzichtbaar krachtenveld dat individuen in het systeem in meer of mindere mate belast. Zo kan een onverwerkte gebeurtenis nog generaties lang als een onzichtbare invloed aanwezig blijven en belemmerende gedragspatronen veroorzaken die van generatie op generatie worden overgedragen 

Kinderen in het systeem

Een baby dat in een systeem wordt geboren dat in onbalans is, voelt die onbalans onbewust, maar feilloos aan. In reactie zal het kind naar een andere plek dan de eigen worden ‘gezogen’ en ontwikkelt het op die plek belastende patronen die in zijn kindertijd weliswaar zijn overleven dienen, maar in zijn volwassen leven op den duur groei en ontwikkeling in de weg staan. 

Wat buitengesloten wordt verdwijnt niet, integendeel, vanuit de onderstroom oefent het invloed  uit

Verstrikking

Bert Hellinger, de grondlegger van systemisch werk heeft ontdekt dat kinderen vaak gevoelens en gedragingen van een buitengesloten persoon in de familie uit het verleden overnemen. Als dit niet duidelijk wordt kan een kind een leven lang van vasthouden aan gedragingen en gevoelens die in feite niet van hemzelf zijn. . Bert Hellinger heeft dit een ‘verstrikkig’ genoemd. Het kind is, ook als het reeds volwassen is met de verstoten persoon verstrikt. Het neemt (volledig onbewust) de plaats in van de verstoten persoon in een poging het evenwicht in het familiesysteem te herstellen. Het moge duidelijk zijn dat zo’n kind niet vrij is het eigen leven te leven

Uit de verstrikking

Aan de hand van een opstelling kan duidelijk worden dat je verstrikt bent en met wie. Vervolgens bestaat de mogelijkheid je los te maken van de verstrikking door de persoon en die plek die hij heeft in het systeem te erkennen. Dat resulteert in meer rust in het systeem en in jou, en maakt de weg vrij om je eigen leven te kunnen gaan leven. 

Bewustwording

Wanneer je het thema waar je tegenaan loopt laat opstellen, wordt in de opstelling zichtbaar welke plek jij inneemt en welke belastende dynamiek daaraan ten grondslag ligt. Ook maak je, indien mogelijk, de eerste stappen om die belastende dynamiek te ontstijgen. Dat geeft vaak al een gevoel van bevrijding en rust.  

Proces

Door de verkregen inzichten en gemaakte innerlijke beweging komt een proces op gang dat leidt tot ruimte voor groei en ontwikkeling. Realiseer je dat een familieopstelling geen magisch trucje is waardoor je plotsklaps van al je problemen of patronen bent verlost. Wél zet je een belangrijke stap richting jouw juiste plek in je familiesysteem. Na de opstelling zal de innerlijke beweging die op gang is gekomen gewoon in jou verder gaan en zich zowel in jouw binnenwereld als in jouw dagelijks leven verder ontvouwen.  

Het rimpel-effect

Aangezien iedereen in het systeem in de diepte met elkaar verbonden is, heeft de innerlijke beweging die jij maakt richting jouw juiste plek onvermijdelijk effect op andere leden binnen jou systeem, zoals bijvoorbeeld je kinderen. Het beste wat je kunt doen voor de generaties die na jou komen is stap voor stap jouw juiste plek innemen. Want als ouders op hun juiste plek staan en heel goed voor zichzelf zorgen, dan kunnen ook de kinderen hun eigen plek innemen en zich richten op hun eigen welzijn en ontplooiïng. 

Het systeem vindt zijn natuurlijke balans wanneer iedereen wordt erkend en zijn plek wordt ‘gegund’

REVIEWS