OVER FAMILIEOPSTELLINGEN

Een familieopstelling geeft zicht op de dieperliggende oorzaak van datgene waar jij tegenaan loopt in je leven. Tevens maakt het zichtbaar wat ervoor nodig is om dat te doorbreken

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING?

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van jouw familiesysteem en maakt zichtbaar hoe je je daar in de diepte toe verhoudt. Jouw echte familieleden zijn daar niet bij aanwezig.
 

In een Workshop familieopstelingen worden de opgestelde personen gerepresenteerd door mensen die zich daarvoor beschikbaar stellen. Deze representanten stellen zich op vanuit een innerlijke beweging en geven daarmee een beeld weer van jouw familiesysteem.   

Bij Individuele sessies wordt voor het opstellen van personen gebruik gemaakt van poppetjes of vloerankers, of wordt gewerkt d.m.v. van visualisatie. 

  
VIND JE PLEK
 

Sta jij op de plek waar je het leven kunt vormgeven in overeenstemming met wie jij ten diepste bent, en zo niet, wat belet jou die plek in te nemen?

WAAROM EEN FAMILIEOPSTELLING?

Wanneer jouw ontwikkeling op bepaalde terreinen stagneert of je ervaart het leven als moeilijk en/of moeizaam en je krijgt dat maar niet doorbroken, dan biedt een familieopstelling inzicht in wat daar op een diepere laag van jouw Zijn aan ten grondslag ligt. Daarnaast maakt de opstelling je duidelijk welke innerlijke beweging je dient te maken, zodat je jezelf die groei en ontwikkeling wél toestaat.
 

Patronen

Ieder mens maakt deel uit van het familiesysteem waar hij uit voortkomt. Onverwerkte gebeurtenissen uit het eigen leven of uit de familiegeschiedenis veroorzaken, vaak onbewust, gedragspatronen of (onzichtbare) systemische trekkrachten waar je als kind weerloos tegen bent. Als gevolg kom je in een belastend patroon terecht dat in je volwassen leven bepalend is in hoe je handelt en hoe je het leven ervaart. Je draagt bijv. verantwoordingen die niet van jou zijn, bent rusteloos, voelt je depressief, kan niet goed bij je gevoel komen, hebt last van angsten, kan moeilijk ontvangen, saboteert jezelf, enz. 

Inzicht

Een opstelling bij Puur maakt zichtbaar hoe jij je innerlijk verhoudt tot je familiesysteem en in welke belastende dynamiek je vastzit. Ook wordt je duidelijk wat jouw juiste plek in jouw familiesysteem eigenlijk is én wat ervoor nodig is om die plek in te kunnen gaan nemen. 

De kracht van jouw plek

Op jouw juiste plek in je familiesysteem sta je stevig geworteld en ben je in staat je te verbinden met jezelf en de ander. Op die plek kun je je ontwikkelen in overeenstemming met wie je ten diepste bent. Veel familiesystemen verkeren echter in een staat van onbalans waardoor de meeste kinderen die in het systeem worden geboren in hun eerste jaren al naar een andere plek worden getrokken, met alle gevolgen voor dat kind van dien. Het goede nieuws is dat jouw juiste plek voor jou ten alle tijde beschikbaar is, ongeacht de eventuele onbalans die er heerst in het systeem. 

Het innemen van jouw plek

Om jouw juiste plek in te kunnen nemen dien je je eerst bewust te worden van welke plek je nu inneemt en wat jouw juiste plek eigenlijk is. Vervolgens ga je je richting jouw eigen plek bewegen en accepteert alles wat er op die plek nu eenmaal bijhoort. Dat is al het mooie, al het minder mooie en alles waar je naar verlangt en wat je nooit gekregen hebt. Dat proces neemt zijn eigen tijd. Een familieopstelling is daarin heel behulpzaam. Met het aanbod van Puur begeleid ik je indien gewenst ook na de opstelling nog verder in het maken van die krachtige beweging.

Representanten

Voor representanten en andere aanwezigen is het bijwonen van een familieopstelling ook bijzonder waardevol. Aangezien we allemaal min of meer dezelfde thema’s hebben kan de opstelling van de ander je tot in de Ziel raken en baanbrekende inzichten geven in eigen thema’s. 

Op een diep onbewust niveau ben je met je familie verbonden, ook als je je familie niet kent

   

Voor wie? 

Een familieopstelling geeft bevrijdende en verhelderende inzichten aan een ieder die ergens in vastloopt of terugkerende patronen in het leven ervaart en daar misschien al van alles aan heeft proberen te doen en er desondanks toch maar weinig mee vooruitkomt. Onderstaand vind je veelvoorkomende thema’s waarbij een opstelling helpend kan zijn: 
 

Veelvoorkomende thema’s

 • Jezelf geen ontspanning gunnen
 • Een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je niet kunnen verbinden
 • Geen grenzen kunnen stellen
 • Je niet gezien voelen / behoefte aan erkenning
 • Vastzitten in belemmerende patronen
 • Je draai niet kunnen vinden in het leven
 • Rusteloosheid
 • Zelfondermijnend gedrag
 • Chronische fysieke klachten
 • Geen autoriteit kunnen verdragen
 • Geen (emtioneel beschikbare) partner kunnen vinden
 • Niet voor jezelf kunnen kiezen
 • Dingen niet afmaken
 • Zelf-saboterend gedrag
 • Relaties die keer op keer stuklopen
 • Problemen in de relatie met je partner
 • Moeilijke relatie met je ouder
 • Moeilijke relatie met je broers en/of zussen
 • Familieconflicten
 • Zelfondermijnend gedrag
 • Sterke gevoelens van depressie, schuld, angst, agressie of verdriet
 • Je buitengesloten voelen
 • Niet in verbinding zijn met je lichaam
 • Verslavingsgevoelig
 • Geen bevrediging vinden in werk
 • Problemen op het werk
 • Spanningen binnen een samengesteld gezin
 • Moeilijk loskomen van een overleden persoon
 • Terugkerende situaties in je leven
 • (Vage) fysieke klachten, (chronische) ziektes, vermoeidheid
 • Diep gevoel van eenzaamheid
 • Naar de dood trekken
 • Zorg over (gedrag van) je kind

Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het niet veranderd? Meld je aan voor een familieopstelling en krijg een geheel andere kijk op de zaak!

OVER HET FAMILIESYSTEEM

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier aan voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Zonder dat jij je daar misschien bewust van bent hebben deze mensen en hun levens iets in jou achtergelaten. En dat kan bekrachtigend, maar ook belastend zijn.
 

Wie horen erbij?

Je familiesysteem bestaat uit alle bovengenoemde mensen. Ook je (klein-)kinderen, ongeboren kinderen en mensen van buiten de familie die door een traumatische gebeurtenis onderdeel zijn geworden van het systeem horen erbij. Een ieder die eenmaal bij de familie hoort zal er altijd onderdeel van blijven uitmaken en kan onmogelijk worden buitengesloten, ongeacht wat zich heeft voorgevallen. Daarbij maakt het niet uit of iemand nog leeft of niet. Wordt iets of iemand buitengesloten, dan zal de werking van het systeem ervoor zorgen dat die persoon op een andere manier toch zijn plek in het systeem verkrijgt. Vaak ontstaan er dan belastende dynamieken die invloed hebben op een of meerdere mensen uit het systeem.

Onverwerkte gebeurtenissen

Onverwerkte gebeurtenissen (trauma’s) zoals oorlog, misbruik, uitbuiting, criminaliteit, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdig overlijden van familieleden, echtscheidingen, enz verstoren de natuurlijke balans in het systeem. Als gevolg ontstaat er een krachtenveld dat individuen in het systeem in meer of mindere mate belast. Zo kan een onverwerkte gebeurtenis nog generaties lang als een onzichtbare invloed aanwezig blijven en belemmerende gedragspatronen veroorzaken die van generatie op generatie worden overgedragen 

Kinderen in het systeem

Een baby dat in een systeem wordt geboren dat in onbalans is, voelt die onbalans onbewust, maar feilloos aan. In reactie zal het kind op een andere plek dan de eigen plek terecht komen en ontwikkelt het op die plek belastende patronen die weliswaar in zijn kindertijd zijn overleven dienen, maar in zijn volwassen leven op den duur groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan. 

Wat buitengesloten wordt verdwijnt niet, integendeel, vanuit een diepe, vaak onbewuste laag oefent het invloed  uit

Onbewuste identificatie

Je familiesysteem bestaat uit alle bovengenoemde mensen. Ook je kinderen, kleinkinderen, ongeboren kinderen en mensen van buiten de familie die door een (traumatische) gebeurtenis onderdeel zijn geworden van het systeem horen erbij. Een ieder die eenmaal bij de familie hoort zal er altijd onderdeel van blijven uitmaken en kan onmogelijk worden buitengesloten, ongeacht wat zich heeft voorgevallen. Daarbij maakt het niet uit of iemand nog leeft of niet. Wordt iets of iemand buitengesloten, dan zal de werking van het systeem ervoor zorgen dat die persoon toch een plek in het systeem behoudt. Vaak ontstaan er dan belastende dynamieken die invloed hebben op een of meerdere mensen uit het systeem.

Bewustwording

Wanneer je het thema waar je tegenaan loopt laat opstellen, wordt in de opstelling zichtbaar welke plek jij inneemt en welke belastende dynamiek daaraan ten grondslag ligt. Ook maak je, indien mogelijk, de eerste stappen van de innerlijke beweging die je dient te maken om die belastende dynamiek te ontstijgen. Dat geeft vaak al een gevoel van bevrijding en rust.  

Proces

Door de verkregen inzichten en gemaakte innerlijke beweging komt een proces op gang dat leidt tot ruimte voor groei en ontwikkeling. Realiseer je dat een familieopstelling geen magisch trucje is waardoor je plotsklaps van al je problemen of patronen bent verlost. Wél zet je een belangrijke stap richting jouw juiste plek in je familiesysteem. Na de opstelling zal de innerlijke beweging die op gang is gekomen gewoon in jou verder gaan en zich zowel in jouw binnenwereld als in jouw dagelijks leven verder ontvouwen.  

Het rimpel-effect

Aangezien iedereen in het systeem in de diepte met elkaar verbonden is, heeft jouw innerlijke beweging richting jouw juiste plek onvermijdelijk effect op andere leden binnen jou systeem, zoals bijvoorbeeld je kinderen. Het beste wat je kunt doen voor de generaties die na jou komen is stap voor stap jouw juiste plek innemen en dus de innerlijke bewegingen maken die daarvoor nodig zijn. Want als ouders op hun juiste plek staan, dan kunnen ook de kinderen hun eigen plek innemen en zich richten op hun eigen welzijn en ontplooing. 

 

Het systeem vindt zijn natuurlijke balans wanneer iedereen wordt erkend en zijn plek wordt ‘gegund’

REVIEWS