WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN

Loop je ergens tegenaan in het leven en krijg je het maar niet veranderd? Meld je aan als vraagsteller en laat je verassen door baanbrekende inzichten. Wil je een familieopstelling bijwonen zonder zelf een vraag in te brengen? Dat kan als representant, je bent van harte welkom!

VRAAG INBRENGEN OF REPRESENTEREN

Of je tijdens een workshop familieopstellingen een eigen thema inbrengt of aanwezig bent als representant, je gaat naar huis met nieuwe inzichten!
 

Vraaginbrenger

Als vraaginbrenger breng je een thema in waar je tegenaan loopt in je leven. Een overzicht van veelvoorkomende thema’s vind je op de pagina: Over familieopstellingen. Aan de hand van een opstelling krijg je inzicht in wat ten grondslag ligt aan dat waar je tegenaan loopt en ontvouwt zich vaak een helende beweging.. Als gevolg ontstaat ruimte voor verdere ontwikkeling en groei. Je kunt naast een eigen thema ook een vraag inbrengen ten behoeve van je kind, bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over (gedrag van) je kind en inzicht wilt in wat je kind met zijn/haar gedrag eigenlijk zichtbaar maakt. Naast het inbrengen van je thema tijdens een opstelling stellen kun je ook worden uitgenodigd om te representeren in andermans opstelling. 

 

Representant

Familieleden worden tijdens de workshop gerepresenteerd door representanten en dus niet door de echte familieleden. Het is gebleken uit duizenden opstellingen dat een representant dingen voelt en ervaart die verband houden met de gerepresenteerde persoon. Zo krijgt de begeleider informatie over het systeem van de vraaginbrenger en wat de stagnatie in ontwikkeling veroorzaakt. Het wordt zichtbaar welke beweging gemaakt dient te worden zodat er ruimte voor groei ontstaat. Je bent overigens altijd vrij de uitnodiging om een familielid te representeren af te slaan accepteren zonder verdere opgaaf van reden. Als representant, maar ook door simpelweg aanwezig te zijn bij andermans opstelling kun je overigens zelf ook baanbrekende inzichten krijgen op thema’s die voor jou actueel zijn. 

Of je nu zelf een vraag inbrengt of representeert, je gaat naar huis met verhelderende inzichten die toepasbaar zijn op je leven!

WERKWIJZE

Om te beginnen starten we de dag met een korte introductie en lichaamsoefening om even te landen. Vervolgens gaan we aan de slag met de te behandelen thema’s van de vraaginbrengers aan de hand van familieopstellingen. 
 
Inleidend interview

Wanneer je een vraag inbrengt hebben we een kort gesprek over waar je tegenaan loopt en informeer ik naar wat feiten en gebeurtenissen in je familie. Vervolgens vraag ik een aantal mensen uit de groep of ze bepaalde familieleden willen representeren. 

Start opstelling

De opstelling krijgt vorm wanneer de representanten een plek in de ruimte innemen. De manier waarop zij bewegen, waar ze naartoe bewegen, waar hun aandacht op gericht is en wat zij in hun lijf ervaren geeft mij als begeleider informatie over jouw familiesysteem en hoe jij je daar in de diepte toe verhoudt. 

De kern

Wanneer zichtbaar wordt wat ten grondslag ligt aan datgene waar je tegenaan loopt, dan is het mogelijk een nieuwe beweging op gang te brengen die ruimte biedt aan verdere groei en ontwikkeling. Niets laat zich daarin forceren en we volgen dan ook de beweging tot waar die op dat moment mogelijk is.

Einde opstelling 

Wanneer de opstelling ten einde is stappen alle representanten uit hun ‘rol’. De beweging die innerlijk in gang is gezet tijdens de opstelling gaat overigens ook na de opstelling gewoon in jou door en ontvouwt zich steeds verder op zijn eigen tijd.

Nazorg

Mocht je behoefte hebben aan wat meer begeleiding om een en ander verder te integreren en wellicht nog wat handvatten aangereikt te krijgen, dan is het mogelijk een sessie te boeken. Meld je aan via  ‘Nagesprek opstelling’. Het nagesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.

 

BEWEGING

 

De beweging die tijdens een opstelling innerlijk op gang komt, ontvouwt zich na de opstelling vanzelf verder 

PRAKTISCHE INFO 

Workshop familieopstellingen

Kosten

Vraaginbreng:  € 110,-
Representant: € 30,-
* Incl. koffie, thee en wat lekkers
* Voor bedrijven ex 21% BTW

Data en tijden

do 4 juli 19:00-22:00
ma 2 sept 19:00 -22:00
zat 12 okt 13:30 – 17:30 
woe 6 nov 19:00 – 22:00 

ma 2 dec 19:00 – 22:00 

Locatie

Bosboom Toussaintstraat 62
3314 GE Dordrecht
 
 

Deze workshop is ook op eigen locatie te boeken, vraag naar de mogelijkheden

INSCHRIJFFORMULIER 

Workshop familieopstellingen

Meer informatie over familieopstellingen?