PRIVACYBELEID

Puur hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Op deze pagina leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. 

Wie zijn we?

PUUR systemisch werk
kvk: 24423349
websiteadres: https://www.puursystemischwerk.nl

Persoongegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen, bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. PUUR systemisch werk verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende situaties:

Wij bewaren uw:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

PUUR systemisch werk verwerkt deze persoonsgegevens om:

 • Uw vraag te kunnen beantwoorden
 • U op de hoogte te brengen (van wijzigingen in) dienstverlening
 • Eenafspraak te kunnen maken of verzetten

Wij bewaren gegevens minimaal een jaar.

Wij bewaren uw:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer

PUUR verwerkt deze persoonsgegevens om:

 • U te kunnen betalen of u een factuur te sturen
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren bij een wijziging van het dienstenpakket

Vanwege de eisen van de Belastingdienst bewaren we onze klantgegevens minimaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

PUUR systemisch werk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SamShine Theatre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

PUUR systemisch werk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PUUR systemisch werk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Het bezoek van onze website houden wij bij met Google Analytics. Daarvoor hebben we met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. De IP-adressen van de websitebezoekers worden geanonimiseerd. Verder hebben we het delen van gegevens met Google uitgezet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PUUR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sandy Wagner via sandy@puursystemischwerk.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PUUR systemisch werk en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samshine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er ook nog op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nog vragen over privacy?

Hebt u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op via info@puursystemischwerk.nl.